April 22, 2021

Fresenius Medical Care – Ponca City, OK

Fresenius Medical Care – Ponca City, OK
April 16, 2021

Sunset Ranch Flex Center – Tucson, AZ

Sunset Ranch Flex Center – Tucson, AZ
March 12, 2021

Walgreens – Anoka, MN

Walgreens – Anoka, MN
March 11, 2021

Valvoline – Orange Park, FL

Valvoline – Orange Park, FL
March 1, 2021

Caliber Collision – Greensboro, NC

Caliber Collision – Greensboro, NC
February 10, 2021

Dollar General – Lansing, NY

Dollar General – Lansing, NY
January 5, 2021

North Metro Townhomes – Salt Lake City, UT

North Metro Townhomes – Salt Lake City, UT
December 22, 2020

Aspen Dental – Midlothian, VA

Aspen Dental – Midlothian, VA
December 17, 2020

Walgreens – Meridian, MS

Walgreens – Meridian, MS
December 14, 2020

Chick-fil-A – Charlotte, NC

Chick-fil-A – Charlotte, NC